Retaule Verge dels Desemparats

Parròquia de la Transfiguració - Ref. 200758

Titular: Parròquia de la Transfiguració
Director: Xavier Ferragut
Municipi: Macastre
Província: Valencia
Tècnica:tornar

Art i Restauracio - Xavier Ferragut © PiensaNet