Retaule Sant Josep

Parròquia de la Transfiguració - Ref. 200758

Titular: Parròquia de la Transfiguració
Any:
Autor:
Director: Xavier Ferragut
Municipi: Macastre
Província: Valencia
Mesures:
Tipus:
Tècnica:tornar

Art i Restauracio - Xavier Ferragut © PiensaNet