Sant Bernat

Parròquia Sant Joan - Ref. 200828

Titular: Parròquia Sant Joan
Director: Xavier Ferragut
Municipi: Alzira
Província: Valencia
Tècnica: Pintura a l'oli, Suport d'algeps,tornar

Art i Restauracio - Xavier Ferragut © PiensaNet