Inicio

Art i Restauracio Sanchis Ferragut, S.L.


Som un grup de persones dedicades a la creació i la conservació-restauració d’obres artístiques del patrimoni cultural.

 

La nostra empresa comença a treballar l’any 1991 des de l’herència de la pràctica i el saber fer d’obradors tradicionals i els nostres estudis acadèmics en el camp de l’art, la conservació i restauració. Hem estat capaços d’unir amb l’experiència d’estos anys les tècniques i maneres de treball artesanal amb les noves tecnologies i materials.


 
L’objectiu últim és l’obra artística conceptualment ben resolta i estèticament adequada a la finalitat per la qual ha estat creada.

 

La nostra dedicació ocupa tant l’estudi i creació d’obres noves com la conservació i restauració de béns culturals.

 

 

 

Art i Restauracio - Xavier Ferragut © PiensaNet