Serveis

Amb l’equip humà que formem esta empresa podem oferir-los una gran varietat de treballs tant pel que fa a la conservació-restauració com a la creació d’obra nova, sempre des de l’ofici après als obradors tradicionals, la pràctica que dona el treball diari al llarg dels anys, i el coneixement de les noves tecnologies i materials.

 

Ornamentació
Dins del camp de l’ornamentació, les obres fetes en nombroses esglésies avalen el nostre treball tant pel que fa a la conservació-restauració com a l’obra nova. Estem especialitzats en decoració amb policromia, estuc, fals marbre,... i sobretot en les distintes tècniques emprades en el treball amb pa d’or fi.

 

Retaules
Som especialistes en les tècniques emprades tradicionalment en la decoració de retaules: el treball amb pa d’or fi daurat a l’aigua i els estucs brunyits. Els estudis previs i el domini d’estes tècniques apresses en tallers tradicionals ens permet afrontar els acabats amb qualsevol suport, en obres de nova creació com en restauració.

 

Imatges
Pel que fa a la restauració, intervenim en els suports tradicionals de fusta, pedra o algeps, els diferents tipus d’imprimacions i les diferents tècniques utilitzades en la decoració tradicional d’imatges, encarnacions i policromies.


Pel que fa a l’obra nova, la nostra activitat es centra en la decoració, amb tècniques tradicionals i modernes, i sobre qualsevol suport.

 

Vitralls
Les nostres possibilitats tècniques i la contínua formació específica en el camp de la restauració de vitralls ens permet afrontar qualsevol estudi i execució.


A més a més en el camp de la nova creació, integrem el resultat final del vitrall en l’espai arquitectònic, des dels primers esbossos i amb les tècniques tradicionals de pintura amb grisalla i emplomat, o amb les mes modernes amb soldadura de coure, pintura amb esmalts, fussing, termoformats, inclusions...

 

Pintura
Al nostre taller no sols comptem amb especialistes en restauració de pintura sobre qualsevol suport, sinó que a més a més tenim la possibilitat d’oferir-los la creació d’obres noves, ja siguen còpies d’altres artistes com originals propis. 

 

Assessorament tècnic
Podem oferir-los qualsevol assessorament que necessiten.
-Estudis previs
-Confecció de pressupostos
-Criteris d’intervenció
-Informes
-Consell per a iniciar una reforma o una obra nova

 

 

 

Art i Restauracio - Xavier Ferragut © PiensaNet